Con cóc 3 chân ngậm tiền vàng nu nghiến
phu tung o to

Mã SP: TGMN CC 02

Chất liệu:Nu nghiến

Kích thước: đường kính:40cm,cao:25cm

Đặc điểm: -Được chạm từ nguyên khối nu nghiến,không tỳ vết,nu tự nhiên.

-Dùng để chưng phong thủy,cóc ba chân ngậm tiền mang tài lộc vào nhà...

Gia tiền:7.000.000vnđ

Con cóc có kích thước:20cm

Giá:5.000.000vnđ

Con cóc 3 chân ngậm tiền vàng nu nghiến

Chất liệu:Nu nghiến

Kích thước: đường kính:40cm,cao:25cm

Đặc điểm: -Được chạm từ nguyên khối nu nghiến,không tỳ vết,nu tự nhiên.

-Dùng để chưng phong thủy,cóc ba chân ngậm tiền mang tài lộc vào nhà...

Gia tiền:7.000.000vnđ

Con cóc có kích thước:20cm

Giá:5.000.000vnđ Sản phẩm khác
CON CÓC
cặp cò gỗ Hương
Con voi Gỗ chiu liu
Con Voi gổ PơMu
con heo hạnh phúc
Con heo xá xị
Con heo xá xị cở trung.
Con tỳ hưu gỗ chiu liu
Con cá chép nhã ngọc gỗ chiu liu
Cặp bầu nho
Đầu bò rừng
Con Cò đứng trên con rùa gỗ Hương
Con Cò đứng trên con Rùa gỗ Trắc dây
Con Hạc đứng trên con Rùa gỗ Trắc dây
Con Hạc đứng trên con Rùa gỗ Hương