Phật Di Lạc ngồi gốc đào
phu tung o to

Mã SP: TDT 03


Chất liệu:
Gỗ Trắc đỏ

KT: 70cm x 27

Đặc điểm : Gổ trắc đỏ là loại gổ nhóm 1 quý hiếm nhất trong các loại gổ trắc,có màu đỏ sậm,rất nặng và chắc,không tỳ vết.
Đức Phật Di Lặc thường đi cùng với đồng tiền, thỏi vàngvà chiếc túi được cho là chứa rất nhiều châu báu. Đôi khi Phật cũng mang theo quả Hồ lô,biểu tượng của sức khỏe và trường thọ hoặc chiếc Gậy như ý, biểu tượng của quyền lực.
Giá: 7.000.000 đ/tượngPhật Di Lạc ngồi gốc đào

Chất liệu:
Gỗ Trắc đỏ

KT: 70cm x 27

Đặc điểm : Gổ trắc đỏ là loại gổ nhóm 1 quý hiếm nhất trong các loại gổ trắc,có màu đỏ sậm,rất nặng và chắc,không tỳ vết.
Đức Phật Di Lặc thường đi cùng với đồng tiền, thỏi vàngvà chiếc túi được cho là chứa rất nhiều châu báu. Đôi khi Phật cũng mang theo quả Hồ lô,biểu tượng của sức khỏe và trường thọ hoặc chiếc Gậy như ý, biểu tượng của quyền lực.
Giá: 7.000.000 đ/tượng

 Sản phẩm khác
Phật Bà cưỡi Rồng đang bay
ÔNG DI LẶC CƯỠI RÙA
tuợng phật Di lặc cưởi cá chép
Ông di lặc kéo túi tiền gổ hương
Ông DiLặc vác cành đào gổ cẩm
Ông DiLặc ngồi dưới gốc đào gổ cẩm
Ông Đạt Ma lỏi gổ trắc
Phật tổ ngồi tòa sen
Di Lặc ngồi trên đống tiền vàng gổ chiu liu
Tượng Mẹ Quan Âm ngồi trên tòa sen.
Tượng phật Quan Âm Bồ Tát cưỡi Rồng
Tượng Phật Di Lặc Thủy Tùng vân chuối 02
Tượng Phật Bà Quan Âm giả đá cẩm Thạch
Tượng Phật Thích ca giả đá cẩm Thạch
Tượng Phật Bà giả đá cẩm Thạch
Tượng Di lặc đứng dâng vàng
Tượng phật Bà Quan Âm gỗ Hương
Tượng phật Bà Quan Âm gỗ Trắc
Tượng Di lặc năm tiền
Tượng Di lặc dâng vàng ngồi
Tượng Di lặc đứng dâng vàng
Di lặc vác cành đào gỗ xà cừ
Tượng Phật Di Lặc gỗ xá xị